Globsol 2017 – yhteistyötä yli rajojen

Mitä ihmettä tarkoittaa radikalisaatio? Miten rauhaa voisi edistää ruohonjuuritasolla? Miten me voimme vaikuttaa? Näitä ja monia muita tärkeitä kysymyksiä pohdittiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa 17.–19. marraskuuta järjestetyssä Globsol 2017 -tapahtumassa, johon osallistui delegaatio myös Tapiolan lukiosta.

Globsol-tapahtuma on kaikille avoin ja poliittisesti sitoutumaton vuosittain järjestettävä nuorisofoorumi, jonka tarkoituksena on edistää kansainvälistä solidaarisuutta ja yhteistyötä. Globsol syntyi alun perin suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta, ja pohjoismainen yhteistyö on edelleen kiinteä osa tapahtuman luonnetta.

Globsolin tämän vuoden teema oli nuoret rauhanrakentajina – unga som fredsbyggare. Tapahtuman ohjelma sisälsi useita mielenkiintoisia luentoja, työryhmätyöskentelyä sekä vastaanoton Ruotsin suurlähetystössä. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten sosiaalista eriarvoisuutta, pakolaisuutta, radikalisaatiota sekä kansainvälistä yhteistyötä yleensä. Globsolin puhujina oli laaja joukko politiikan ja kansainvälisten asioiden osaajia: muun muassa kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, Crisis Management Initiativen Hussein Al-Taee ja rauhanaktivisti Achaleka Christian Leke Kamerunista.

Globsolin keskeinen työskentelymuoto oli kolme eri työryhmää, joissa tänä vuonna syvennyttiin nuorten radikalisaatioon, rauhanratkaisuun ruohonjuuritasolla sekä tyttöjen ja naisten asemaan vaikuttajina. Työryhmien keskeinen tavoite oli kouluttaa osallistujia ja toisaalta lisätä ymmärrystä globaalien haasteiden ja ongelmien monimutkaisuudesta. Ennen kaikkea työpajat tarjosivat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön osallistuneiden kesken. Työryhmien asiantuntevat ohjaajat antoivat laadukasta opetusta ja tietoa haasteistamme nyt ja tulevaisuudessa.

Mainittakoon, että Globsolin puhujina oli myös nuoria vaikuttajia. Esimerkiksi vuoden 2017 YK-nuorisodelegaatit Ilmi Salminen ja Hanna Bergman kertoivat inspiroivissa puheenvuoroissaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksista maailmalla sekä omasta työstään delegaatteina YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Salminen ja Bergman kannustivat myös Globsolin osallistujia aktiivisuuteen yhteiskunnallisten asioiden parissa, aina paikalliselta kansainväliselle tasolle.

Vaikka Globsol ei luonnollisesti antanut tyhjentäviä vastauksia maailmanpolitiikan keskeisiin ongelmiin, se antoi kuitenkin työkalut, joilla voi vaikuttaa yhteiskunnassa ja joilla voi muuttaa maailmaa – ruohonjuuritasolta alkaen. Laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen ja toisaalta vakavienkin tosiasioiden hyväksyminen on ensimmäinen askel muutokseen; ilman perusteellista ymmärrystä globaaleista ilmiöistä olisi vaikeaa toimia. Optimistisuus ja positiivisuus korostuivat kuitenkin kaikkien osallistuneiden kesken. Usko vaikuttamiseen ja nuorten asemaan yhteiskunnallisina toimijoina oli vahva myös asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan puheenvuorossa kiteytyikin mahdollisesti yksi päättäjien tärkeimmistä viesteistä sukupolvellemme: ”Framtiden är inte skriven, den skriver ni!”

Jaakko Tuohino

delegaatio.jpg

Ruotsin suurlähetystössä ministerineuvos Carina Mårtensson sekä Simon Knuters vastaanottivat nuoret vaikuttajat. Tapiolan lukiota edustivat delegaatit Jaakko Tuohino, Markus Laine ja Emmi Savolainen.