Suomen suurin nuva

14. marraskuuta koulussamme äänestettiin Espoon nuorisovaltuustovaaleissa, joissa Espoon nuorisovaltuustoon valittiin 40 uutta edustajaa. Tällä määrällä se on Suomen suurin. Nämä ehdokkaat pääsevät tositoimiin 18.12. Vaalien alla, aikana ja jälkeen voi monelle herätä kysymys siitä, mitä nuorisovaltuustot oikeastaan ovat ja mitä ne tekevät? Pääsevätkö nuoret niitten kautta oikeasti vaikuttamaan oman kotikuntansa asioihin?

Nuva ry:n eli Nuorisovaltuustojen liiton nettisivu antaa osittaisen vastauksen. Sivustolla kerrotaan, että nuorisovaltuustot ovat puoluepoliittisesti sitoutumatonta nuorten vaikuttamistoimintaa. Kuntalain mukaan jokaisen kunnan on annettava nuorille mahdollisuus vaikuttaa, osassa kunnista nuorisovaltuustotoiminnan muodossa, osassa muin keinoin.

Siitä, mitä nuorisovaltuusto voi konkreettisesti saada aikaan, saamme esimerkin Espoon nuorisovaltuuston toiselta varapuheenjohtajalta Joel Vanhaselta: “Nuva järjestää vuosittain Vaikuttamon, johon kaikki Espoon 9.-luokkalaiset tulevat. Vaikuttamossa on paikalla monia poliitikkoja ja eri kansalaisjärjestöjen sekä puolueiden nuorisojärjestöjen edustajia. Toinen Nuvan vuosittain järjestämä tapahtuma on OPKH-seminaari (Oppilaskuntien hallitusten seminaari), jossa opkh-jäsenet voivat keskenään vaihtaa ajatuksia oppilaskuntatoiminnasta. Lisäksi Nuva on mukana ManiMiitissä eli osallistuvassa budjetoinnissa, jossa nuoret kolmella Espoon suuralueella saavat vaikuttaa siihen, mihin heille kohdistettua rahaa käytetään. Nuva on myös saanut aikaan unisex-vessoja ja graffitiseinän. Nuva teki myös aloitteen, joka tähtää kiusaamiseen puuttumisen parantamiseen espoolaisissa kouluissa. Lisäksi Nuvan toiminnan seurauksena valtuustossa tehtiin aloite, että Nuva saisi aloitteensa kaupunginvaltuuston käsittelyyn.”

istuntosali

Nuorisovaltuusto järjestää kokouksensa Espoon valtuustosalissa, kuten kaupunginvaltuustokin.

 

Nuorisovaltuusto saa siis melkoisen paljon konkreettisia asioita aikaan. Tapahtumien järjestämisen lisäksi nuorisovaltuusto saa kertoa mielipiteensä kaupunginvaltuustossa sekä lautakunnissa, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita. Mutta millainen prosessi kaiken tämän takana on? “Nuvassa päätöksentekoprosessit voivat olla hyvin vaihtelevia. Jotkut asioista tulevat kaupungin virkamiehiltä. Tällaisia ovat esimerkiksi lausuntopyynnöt kouluasioita koskien. Nuorisovaltuuston lausunnot ja aloitteet valmistelee usein muutama edustaja, ja etenkin aloitteet tuodaan sitten näytille yleiskokouksiin. Yleiskokous on Nuvan kokous kerran kuussa, jossa tehdään suurimmat päätökset”, Vanhanen kertoo.

Mutta millaisia ovat nuoret kaiken tämän takana? Millainen on ilmapiiri nuorisovaltuustossa? Erottaako nuorisovaltuutetun jotenkin katukuvasta? Vastaus on ei. Vanhanen kertookin: “Nuvan edustajat ovat ympäri Espoota aivan tavallisia nuoria, joilla on halu vaikuttaa espoolaisten nuorten ja oman alueen asioihin sekä heitä koskevaan päätöksentekoon. Nuvassa on aktiivinen ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ilmapiiri. Nuvalaiset tulevat hyvin toimeen keskenään, ja vaikuttamistyön ohella ei myöskään hauskuutta unohdeta.”

Ville Väisänen

Kuva: Joel Vanhanen