Miksi me ollaan niin hyviä?

(You can read the article in Engish below!)

Meillä oli tänään vieraanamme Samuel E. Abrams, joka on tullut käymään Suomessa Yhdysvalloista asti. Abrams on professorina Columbia-yliopistolla New Yorkissa. Hän tutkii koulutusta ja tuli tänään Tapiolaan keskustelemaan kysymyksestä, joka saattaa mietityttää monia: miksi suomalainen koulutusjärjestelmä on niin hyvä?

Abramsilla on taustaa opettajana: Hän opetti USA:ssa 18 vuotta, vuoteen 2008 asti. Hän opetti historiaa, joka on yksi hänen kiinnostuksen kohteistaan. Tämä onkin yksi niistä asioista, jotka hän mainitsee opettajan tärkeinä ominaisuuksina: omistautuneisuus. Opettajan täytyy rakastaa sitä, mitä hän tekee ja opettaa. Tällainen opettaja innostaa oppilaita ja onnistuu pitämään näiden kiinnostuksen yllä. Olen itsekin huomannut tämän opiskellessani Tapiolassa: kun opettajasta näkee, että hän on innoissaan aiheesta, jota opettaa, innostun itsekin helpommin. Olen ilokseni huomannut, että monilta opettajistamme löytyy tämä intohimo.

Tärkeitä opettajan ominaisuuksia oli vielä kolme lisää, ja näistä yksi on ystävällisyys. Olen huomannut myös ystävällisyyden selkeästi Tapiolassa: opettajat ovat tiukkoja mutta eivät julmia, ja tämä tasapaino on hyvin tärkeä. Tällaista opettajaa on helppo kunnioittaa.

Abrams puhui paljon koulujen pyörittämisestä Yhdysvalloissa bisneksen tavoin, mikä on Abramsin mukaan pitkän tien kautta johtanut siihen, että kouluja ei rahoiteta tasa-arvoisesti eikä koulujen opetus ole samantasoista. Suomessa taas kaikki saavat samat mahdollisuudet. Kaikissa kouluissa täytyy olla samat oppiaineet ja laadukasta opetusta.

Tasa-arvoinen ja laadukas opetus on tärkeää monesta syystä. Tieto lisää usein tasa-arvoa, ja Suomi onkin epäilemättä hyvin tasa-arvoinen ja suvaitsevainen maa. Tiedämme ja ymmärrämme muita tarpeeksi, jottemme ole rasisteja, ja tiedämme hyväksyä kaikki huolimatta siitä, mikä heidän seksuaalinen suuntautumisensa on.

Abramsin mukaan se, että ihmiset eivät lue eivätkä ole saaneet tarpeeksi hyvää koulutusta, saattaa juuri olla syynä siihen tragediaan, että  USA:n uusi presidentti on Donald Trump: ”Hän [Trump] ei ole lukija. Hän ei lue. Hän pitää Twitteristä. 144 merkkiä. 140? Niin pitkään hänen keskittymisensä kestää.” Vaikka tämä sai aikaan naurahduksia yleisössä, se saa meidät myös mietteliäiksi.

Suomalaisen koulutuksen hyvinä puolina Abrams nosti esille myös opettajien korkean palkan ja hyvän koulutuksen sekä pienet ryhmäkoot. Kohtuullinen palkka kannustaa kouluttautumaan opettajaksi. Pienet ryhmäkoot taas mahdollistavat esimerkiksi labratunnit luonnontieteissä. Suomessa oppilaat pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan tiedettä eivätkä vain lue siitä tai katso opettajan demonstraatioita. Tästä Abrams on erityisen vaikuttunut, ja hänen mukaansa tämä kyllä näkyy esimerkiksi Suomen Pisa-tuloksissa. Toivottavasti myös päättäjämme ymmärtävät, että hyvä koulutus on ollut ja on edelleen hyvin tärkeää, jotta me suomalaiset pystymme kilpailemaan maailmalla.

Lopuksi oli vielä aikaa kysymyksille. Kun Abramsilta kysyttiin, missä asioissa muut maat voisivat ottaa mallia Suomen koulutusjärjestelmästä, hän palasi opettajien korkeaan palkkaan, hyvään opettajankoulutuksen sekä pieniin ryhmäkokoihin. Lisäksi hänestä on hienoa, että Suomessa koulunkäynnistä on tehty mukavaa sisällyttämällä opetukseen myös paljon luovia aineita. Eri maiden kouluja yhdistäväksi huolenaiheeksi hän mainitsi älypuhelimet, tai tyhmäpuhelimet, joiksi hän niitä kutsuu, sillä ne aiheuttavat ongelmia.

Mielestäni koko tilaisuus oli mielenkiintoinen ja sivistävä. Välillä on myös hyvä, että joku muistuttaa, että meillä on täällä Suomessa hyvä koulutus. Abrams on kirjoittanut kirjan Eduction and the commercial mindset, jossa hän kertoo lisää USA:n yrityksestä tehdä kouluista bisnestä sekä siitä, kuinka se alkoi ja kuinka se oli tuhoon tuomittua. Kirjassaan hän myös kehuu Suomen koulutusjärjestelmää.

Linkkaan tähän myös Helsingin Sanomien jutun Abramsista. Voit lukea tästä, miksi ei ehkä olekaan niin kauheaa, että Pisa-tuloksemme laskevat.

In English

On Tuesday we had a visitor, Samuel E. Abrams, all the way from The United States of America. Abrams is a professor at Columbia University, New York. He is a reseacher specialized in education and came to Tapiola today to give us some answers to a question a lot of people might ask: why is the finnish education system so good?

Abrams has a history as a teacher: He was a teacher in the USA for 18 years, until 2008. He taught history, which he said is a big interest of his. This is one of the things that he mentions as an important quality for a teacher: devotion. A teacher must love what they are doing and what they are teaching. That way they’ll be able to inspire the students and keep their interest. This is something I have noticed as well while in Tapiola: when I can see that a teacher has a certain passion for what they are teaching, I get more exited as well. I have been very happy to see that many of our teachers have this passion with them.

There were three other important qualities of a teacher, one of them being kindness. That is also something I have seen a lot of here in Tapiola. Teachers are strict but not cruel, and that is very important. A teacher like that is easily respected.

One thing Abrams talked a lot about was making schools work like business, which according to Abrams led to schools getting unequally funded, and the quality of the teaching dropping in some schools. Again, here in Finland, everyone gets the same chance. All the schools have to have the same subjects and good quality teaching.

Equal and good teaching is important in many ways. Knowledge often leads to equality and Finland is, no doubt, a very equal and accepting country to live in. We know not to be racists, we know to accept people no matter what their, for example, sexual orientation may be. Abrams also said that maybe that’s why the next president of the USA is Donald Trump. Because people don’t read, and they aren’t educated well enough. He also said that it is a tragedy, saying that ”He [Trump] is not a reader. He doesn’t read. He likes Twitter. 144 characters. 140? That’s the length of his attention span.” While this got a good laugh from the crowd, it does give us something to think about.

A couple other things Abrams found important were the high salary and good education of teachers, as well as relatively small classes. High salary for teachers encourages people to actually go through the program to become a teacher in Finland. Small classes enable us to have science labs, allowing students to do science for themselves, instead of just reading about it or looking at the teacher. This is something that Abrams is really Impressed about, and according to him this shows results in the Pisa tests and so on. Hopefully our politicians here will understand that good education has been and is very important to Finland in order for us to compete in the big world.

At the end there was some time left for questions. When asked what other countries should adopt from the Finnish school system he returned to good salary for teachers, small classes and good education. He also thinks it’s great that schools in Finland have been made appealing by including lots of creative subjects like music and crafts. When asked about his concerns about the future of Finnish schools he said that smart phones, or dumb phones as he calls them might bring problems.

I found the whole presentation very interesting and educative. It’s also good to get reminded that we have it pretty good here. Abrams has written a book Education and the commercial mindset if you’d like to read more about the schools in the USA trying to make profit, how it started and why it was doomed to fail, and why the school system here is so good.  I will also leave a link for the article about Abrams on Helsingin sanomat. Here you can read more about why it’s not that big of a big deal that our Pisa results are dropping.

~Iidis 16C