Ykköset antavat palautetta

Laadin kollegojeni Pia Liimataisen ja Jarkko Währnin kanssa 30-kohtaisen tehtäväpatteriston ensimmäisen vuositason opiskelijoille. Linkki kyselyyn oli avoinna Wilman kautta kolmannen jakson alussa eli joulukuussa viikolla 50.

Vastaajia vapaaehtoiseen koulua ja opiskelua koskevaan kyselyyn kertyi 72. Nostan esiin tässä kirjoituksessani opiskelijoiden vastauksia kyselyn kahdeksaan kohtaan. Oppilaiden kommentit kysymyksiin tai tehtäviin erottuvat kursivoituina. Vaikka vain vajaa puolet syksyllä 2016 lukion aloittaneista vastasi kyselyyn, voidaan tiedustelun tuloksia pitää kohtuullisen luotettavina.

1. Kuvaile Tapiolan lukion ilmapiiriä omin sanoin.


Ilmapiirissä ei moitittavaa. 


Oikein hyvä, kun JP on tosi mukava rehtori, ja opettajat ovat ”tolkun ihmisiä”. Kuitenkin ykkösillä ei ole vielä kunnon yhteyttä, kun kunnollista ryhmäytymistä ei ollut!

Yksi kakkonen sanoi minulle, että heilläkään ei ole yhteistä fiilistä ja että porukat ovat jakautuneet. 


Letké.

2. Mitä hyviä tai huonoja puolia omassa ryhmänohjausryhmässä opiskelussa mielestäsi oli?


En opiskellut oman ryhmäni kanssa, koska luen pitkää vierasta kieltä.


En oppinut tuntemaan muiden ryhmänohjausryhmien opiskelijoita, joiden kanssa jouduin kuitenkin heti seuraavassa jaksossa voimakkaasti tekemisiin.


Omassa ryhmässä olo ryhmäytti. 


Tutustuin omaan ryhmääni, tuli vähän kuin luokkahenkeä, sitä kautta tutustuin moniin ihmisiin nopeasti.

3. Miten kehittäisit ryhmäytymispäivää (syksyllä 2016 pidettiin avoimien ovien päivänä lauantaina 27.8.)?


Ei suunnistusta.
Enemmän leikkejä, joiden avulla oikeasti ryhmäydyttäisiin.


Yksittäisen ryhmäytyspäivän sijaan kannattaisi käyttää tyyliin ensimmäinen viikko ryhmäyttämiseen (niin kuin käytännössä kaikissa muissa lukioissa on tapana).4. Miten kehittäisit lukiokäytänteisiin perehdyttämistä?


1. jaksossa pitäisi kertoa enemmän koeviikoista ja uusintakokeista ja 5. jaksossa yo-kirjoituksista.


Vähemmän jatko-opiskelua, enemmän käytännön asioita.


Enemmän vielä ohjeistusta itsenäisistä suorituksista, kurssien merkitsemisestä suoritetuiksi ja musalinjalaisille tietoa pakollisten kurssien jättämisestä pois. Olisi ollut myös hyvä tietää tarkemmin, mitä kannattaa opiskella ja milloin.

5. Oletko oppinut asioita, joista on sinulle iloa ja hyötyä?


Matematiikan taitoja – niistä tulee hyvä fiilis, kun osaa.


Olen oppinut käyttämään tietokonetta paremmin, josta on hyötyä koko loppuelämässäni.


Yleissivistystä ja etenkin luonnontieteiden tarkempaa tuntemusta.


Olen oppinut, miten voi opiskella tehokkaammin.


Iloa olen saanut kielistä, sillä niistä on hyötyä tulevaisuudessa, ja pidän niistä.

6. Mitkä seikat vaikeuttivat tai helpottivat kurssivalintojen tekoa?


Kurssivalintojen tekoa helpotti, kun etukäteen oli suunnitellut valittavat kurssit. Lisäksi opo oli avulias.


Lista pakollisista kursseista helpotti kurssivalintojen tekoa, sillä sen avulla pystyi katsomaan ykkösvuonna suoritettavat kurssit. 


Kielten opiskelu vaikeutti kurssivalintoja, sillä jotain pakollisia kursseja jäi pois.


Minulla on paljon kieliä ja matemaattiset aineet (pitkinä), joten niiden mahduttaminen lukujärjestykseen oli hankalaa. Samoin kun jotain kursseja ei ole hyvissä kohdissa, esim. matikka on pitkän saksan kanssa päällekkäin, ja jos muilla johtonumeroilla on jotain muuta (esim. kemia ja espanja), joita ei taas saa muualla.7. Mikä on mielestäsi erityisen hyvin Tapiolan lukiossa?


Opiskelumyönteinen ilmapiiri, hyvä sisäilma sekä hyvät tilat ja sijainti.


Musiikin opetus ja hyvät opettajat.


Tapiolan lukiossa tunnelma on mahtava ja ihmiset mukavia. Opiskelun iloa on, ja opiskelijat ovat motivoituneita.

8. Mitä kehitettävää Tapiolan lukiossa mielestäsi on?


Käytävillä on ahdasta välituntisin.


Ruokala on välillä liian täysi.


Opettajat voisivat olla joustavampia poissaolojen suhteen.


Pitkille oppilaille pitäisi olla baaripöytiin säätövaraa. Ne ovat liian matalat pitkälle seistä. 


Enemmän peilejä käytäville. 


Koulujenvälisistä urheilukisoista voisi olla aikataulutaulukko ilmoitustaululla. 
Myös lukioajan ulkomaanmatkoista voisi olla taulukko, että olisi helpompi päättää mille matkalle lähteä.


Opettajien koulutus tietotekniikkalaitteiden suhteen (on kyllä parantunut vähän).


KAHVIAUTOMAATTI niin kuin kaikissa muissakin lukioissa on. 

Yhteenvedon kyselyn vastauksista koosti Olli Apponen, lukion lehtori